Sala Doświadczania Świata

Pierwsze Sale Doświadczania Świata (Snoezelen) powstały w latach siedemdziesiątych, w Holandii. Obecnie, idea ta stopniowo rozpowszechnia się także w Polsce. Założeniem Sal Doświadczania Świata jest przebywanie w pomieszczeniu, w którym poddawani jesteśmy stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy bodźców.
Sale Doświadczania Świata stwarzają doskonałe warunki pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności, osobami w podeszłym wieku, niewidomymi, pacjentami oddziałów psychiatrycznych itp. Oczywiście każda grupa użytkowników wymaga odpowiedniego doboru i stopniowania stymulacji.
Kilka lat temu poszerzyliśmy ofertę o projektowanie i wyposażanie Sal Doświadczania Świata. Tylko w 2006 roku, zrealizowaliśmy 7 te-go typu sal. Staramy się, aby każda z nich miała swój indywidualny charakter. W zależności od wielkości pomieszczenia, charakteru placówki i posiadanych środków, realizujemy wyposażenia w oparciu o szereg różnorodnych urządzeń. Dużą wagę przykładamy do odpowiednich dodatków, podkreślających charakter sali (sale stylizowane na łąkę, rafę koralową itd.).

W chwili obecnej, realizujemy Sale Doświadczania Świata w oparciu o elementy wyszczególnione w lewym menu strony.

Proponowana oferta jest sukcesywnie poszerzana.