Drewniane pomoce terapeutyczne

Zestaw drewnianych pomocy terapeutycznych składa się z kilkunastu elementów. Jego powstanie jest wynikiem współpracy z wiodącymi placówkami zajmującymi się rehabilitacją oraz problemami rozwoju dzieci.

Drewniane pomoce terapeutyczne są niezmiernie przydatne, wszechstronnie rozwijają dziecko. Ich podstawowe zadania to: rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie współpracy ręki i oka, nauka rozróżniania i nazywania kolorów, rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenie koncentracji, mobilizowanie do wysiłku, poprawianie samooceny i wiary we własne możliwości, pomoc w nauce codziennych czynności.