Sprzęt do integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna – metoda polegająca na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Na podstawie przeprowadzonych badań i wyników testów, opracowuje się zasady rehabilitacji dla dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi.

Rehabilitacja, zależnie od potrzeb, obejmuje stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp.

Głównymi zadaniami rehabilitacji jest hamowanie lub eliminowanie drogą stymulacji negatywnych bodźców, które występują przy nadwrażliwości układu zmysłów (np. nadpobudliwości ruchowej, trudnościach w koncentracji uwagi) oraz dostarczanie bardzo mocnych, różnorodnych bodźców przy niedostatecznej wrażliwości układu zmysłów (np. zaburzeniach ruchowych, percepcji i koordynacji).

Stymulacja dziecka polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom, najczęściej podczas zabawy. W rehabilitacji biorą również aktywny udział rodzice, którzy otrzymują od terapeutów wskazówki dotyczące postępowaniach z dzieckiem.

W ostatnich latach, przy doborze sprzętu do integracji sensorycznej w wyposażanych przez nas placówkach, posłużyliśmy się asortymentem przedstawionym w lewym menu strony.

Standardowym wyposażeniem w Sali Integracji Sensorycznej muszą być materace – szczególnie polecamy materace Airex Corona.